Είστε ο επισκέπτης,

© Contact - Created by Revisios Char. - Larisa - Tel.: 2410 536473

Φιλοξενία

Ιστοσελίδας

Πολιτική απορρήτου

Home Παροχές Προϊόντα Εξοπλισμός Εστίασης Διαφημ. Δώρο Τυπώστε ΠΑΝΤΟΥ! Επικοινωνία e-Shop
website view counter
Οδικός Χάρτης Πόλης

Αλφαβητικός οδικός οδηγός
Λάρισας

Επεξ. Εκόνας Δημιουργικό Μακετών

  Ο χώρος των γραφικών τεχνών είναι συνυφασμένος με την τεχνολογία. Κατά συνέπεια, η εξέλιξη να αποτελεί κύριο παράγοντα επιτυχίας και καθιέρωσης. Πολλές συνθήκες καθορίζουν την προοπτική εξέλιξης κάθε επιχείρησης. Επιχειρήσεις που δεν περιμένουν απλά την ωρίμανση αυτών των συνθηκών, αλλά τις δημιουργούν, είναι αυτές που συγκεντρώνουν πιθανότητες για επιτυχία.

   Με το σκεπτικό αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές ώστε η λειτουργικότητα και η αμεσότητα στις σχέσεις μας με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, να αναδεικνύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε.

  Στον χώρο των γραφικών τεχνών, του pre-press και των εκδόσεων η “Contact” παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας για τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε πρόκειται για μία Βιομηχανία, ή Μικρομεσαία επιχείρηση, ή Aτομική, αξιολογούμε μαζί τις ανάγκες τους, και καταλήγουμε στην ποιό ποιοτική, γρήγορη αλλά και την ποιο συμφέρουσα, λύση.

   Ο στόχος μας, ήταν και παραμένει, η συνεργασία μας με επιχειρήσεις που οι διαφημιστικές τους ανάγκες είναι από πολύ λίγες, έως πολλές. Εκεί στο «πολύ λίγες έως πολλές» δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα για να μπορούμε να τυπώνουμε με ποιότητα offset από χιλιάδες αντίτυπα, έως λίγα (μπορεί και 1!!!).

Αναλαμβάνουμε το δημιουργικό για: Αφήσες, prospectus, κάρτες, φακέλους, επιστολόχαρτα κ.λπ.

Read more

  Πολλές φορές, ένα καλώδιο ρεύματος ή μία κολώνα, ένας θάμνος, ή ένα άλλο αντικείμενο, μπορεί να "χαλάσει" το αποτέλεσμα της…

Read more

Μετεκτύπωση Εργασιών Studio Φωτογραφίας

Δημιουργήσαμε ένα studio φωτογραφίας για φωτογράφηση μικρών αντικειμένων, όπως φαγητά για fast food, δώρα, παιχνίδια…

Read more

Οι μετεκτυπωτικές εργασίες που μπορούμε να διεκπεραιώσουμε καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των αναγκών των …

Read more

Μακέτες #top #top #top

Σχεδιασμός

Ετικέτας

Κρασιού